IMPACT AAN DE ZAAN is onderdeel van Bureau Voor Durf

IMPACT AAN DE ZAAN coacht, traint stimuleert, motiveert naar inzet op sociaal ondernemerschap en initiatieven op klimaat en energiegebied.

De Zaanstreek is een streek waar leven, wonen, werken en natuur samengaan. Dat gaat goed! Maar het kan beter!

Met Impact aan de Zaan maken we de streek op (eigen)wijze socialer, ondernemender, mooier, groener en zodanig dat Zaankanters er op vooruit gaan!

Bureau Voor Durf

Bureau Voor Durf

Bureau Voor Durf (BvD) is een project/trainingsbureau. De training gebruikt wetenschappelijk onderbouwde methode om mensen iets te laten durven wat zij eerder niet durfden. BvD geeft vat en beweging in het durven. Met name durven in de persoonlijke ontwikkeling, teamfunctioneren en ondernemerschap. BvD is preferred supplier bij Starters4Communicaties, GlowUp en Netwerken Rotterdam.

Sociaal Ondernemerschap

Bijdrage aan de Social Development Goals:

(Zie ook: https://sdgs.un.org/goals)

SDG 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen

  • het (vrijwillig) organiseren van debat/discussie-avonden hoe Zaankanters te activeren richting sociaal ondernemerschap;
  • deelname aan netwerkbijeenkomsten om werkgevers en werkzoekenden te matchen.
  • coaching startende initiatieven zoals bijvoorbeeld de Zaanse speelgoed- en kinderkledingbank.
  • projectleiding SummerSchool Sociaal Ondernemen

SDG 10: Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

  • Het organiseren van debat/discussie-avonden hoe Zaankanters meer zeggenschap te verkrijgen en activering vergroten.

Klimaat en energie

Bijdrage aan de Social Development Goals:

(Zie ook: https://sdgs.un.org/goals)

SDG 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

  • energiecoaches geworven en mede-opgeleid.

SDG 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

  • Invulling bestuursfunctie OVZZ: opzetten werkgroep Duurzaamheid, deelname aan stikstoftafels en klimaattafels Zaanstad.
  • Stimuleren ondernemerschap (8.3)

SDG 12: Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen

  • Klimaatcoaches geworven en ondersteund om KlimaatGesprekken te kunnen voeren in Zaanse wijken

SDG 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

  • Klimaatcoaches geworven en ondersteund om KlimaatGesprekken te kunnen voeren in Zaanse wijken

.

Laten we snel afspreken!